BC Springfield ’75 beroept zich voor wat betreft gegevensverwerking op de wettelijke grondslag
“dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst”. Dit betekent concreet als je lid
wil worden of als je lid bent van BC Springfield ’75, dat wij jouw persoonlijke gegevens nodig
hebben om o.a. door te geven aan de NBB. Zonder jouw persoonsgegevens kunnen wij jou niet als
lid opnemen. Hiervoor hebben wij dus niet expliciet jouw toestemming nodig. Maar ook jouw naam
en foto bijvoorbeeld worden gebruikt op de website. Dit is een openbare media en als jij dit liever
niet hebt, dan mag je dit altijd aan ons doorgeven middels onderstaand formulier.

Algemene verordening gegevensbescherming – voor leden

Algemene verordening gegevensbescherming – voor bestuursleden

Algemene verordening gegevensbescherming – voor trainer en coach