Veilig sporten, zonder publiek, kantines dicht

Laatst bijgewerkt: 30-09-2020

Het kabinet heeft de maatregelen aangescherpt om de exponentiële groei van het Coronavirus in te dammen. Vanaf dinsdag 29 september 18:00u, vooralsnog tot en met 20 oktober, mag bij geen enkel (sport)evenement nog publiek aanwezig zijn en zijn de kantines dicht.

Het belangrijkste is dat er gesport kan blijven worden:
trainingen en wedstrijden vinden doorgang volgens speelschema, met inachtneming van de regels die sinds 1 juli van kracht zijn. Lees hieronder het sporthalprotocol en het protocol voor toeschouwers.

Sportverenigingen

 • De regels zijn gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM en het NOC-NSF.
 • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.
 • Kom niet sporten als je klachten hebt.
 • Houd 1,5 meter afstand en desinfecteer je handen bij binnenkomst.
 • Tijdens het sporten hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden; vóór en na het sporten geldt de afstandsmaatregel wel.
 • De vereniging die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt, heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en zorgt ervoor dat de deelnemers binnen de geldende kaders kunnen sporten.
 • De vereniging zorgt zelf voor de registratie van aanwezige leden bij trainingen.
 • Bij wedstrijden zorgt elke thuisspelende en elke bezoekende vereniging voor de registratie van de aanwezige sporters en begeleiders.
 • Hou rekening met elkaar, betreed de sporthal niet voordat de training/wedstrijd voorafgaand is afgelopen.
 • De entree voor de sporthal is geen wachtruimte, samenscholing is hier niet toegestaan. Wacht buiten totdat jij of jouw vereniging op een veilige manier naar de kleedlokalen kan gaan. Dit geldt ook voor ouders die hun kinderen komen brengen en ophalen.
 • De kleedlokalen bieden ruimte aan maximaal 7 personen tegelijk. Bij wedstrijden vind je op het bord in wel kleedlokaal je je kan omkleden. Neem al je spullen mee de zaal in zodat het kleedlokaal leeg is voor een volgende groep.
 • Na afloop van de activiteit worden alle gebruikte materialen door de vereniging schoongemaakt met de daarvoor bestemde microvezeldoeken.
 • Sporters kunnen gebruikmaken van de kleedruimtes en na afloop van de douches, met inachtneming van de 1,5 meter regel.

Toeschouwers

Vooruitlopend op meer informatie van de NBB en NOC*NSF, zijn al enkele punten te duiden:

 • Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers.
  Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaten.
 • Bij uitwedstrijden van jeugdleden tot en met 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding.
  Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.
 • Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding.
  Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.

 

In het belang van ieders gezondheid en onze vereniging vertrouwen we erop dat iedereen zijn verantwoording neemt voor een juiste opvolging van de regels. Alleen zo dragen we daadwerkelijk bij aan het opnieuw terugdringen van het Coronavirus. Hopelijk kunnen we dan weer snel het basketbal gaan beleven samen met ouders en alle andere supporters.

Blijf gezond, tot gauw!